Manželské stretnutie 24.1.2020


Všetkých manželov aj deti srdečne pozývame na stretnutie na budúci piatok 24. januára. Stretnutie začneme sv. omšou o 18:00 hod. v kaplnke. Po sv. omši bude krátka adorácia s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, a po nej prednáška na tému ďalšieho blahoslavenstva: Blahoslavení tichí. V tento piatok špeciálne pozývame aj všetky deti, lebo s nástupom nového roka začíname počas manželských stretnutí nový evanjelizačný cyklus určený pre deti: „Deti, Viera, Veda“. V rámci prvého večera sa deti zoznámia s prácou a výsledkami vedeckého bádania obrazu Panny Márie Guadalupskej. Súčasťou večera bude veľa zábavy. Deti sa hravou formou oboznámia s príbehom a výnimočnosťou obrazu, pozrú si rozprávku, občerstvia sa, budú maľovať, no čaká ich najmä výskumná práca na získavaní výsledkov, nad ktorými aj najznámejší vedci mohli len konštatovať: „Je to proste zázrak!” Viac informácií nájdete na výveske vo vestibule.

19. nedeľa cez rok

18. nedeľa cez rok

17. nedeľa cez rok

16. nedeľa cez rok