Manželské stretnutie v piatok 19. júna 2020


Všetkých manželov a deti pozývame na záverečné stretnutie v tomto školskom roku – tak isto na budúci piatok 19. júna. Po sv. omši o 18:00 hod. bude adorácia s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a po nej, v prípade dobrého počasia, grilovačka vonku pred kláštorom. Keďže v tento deň je liturgická slávnosť, tak môžeme jesť aj mäsité výrobky. :-) Každý môže niečo priniesť – niečím prispieť. :-)

19. nedeľa cez rok

18. nedeľa cez rok

17. nedeľa cez rok

16. nedeľa cez rok