Manželské stretko


Najbližší piatok 27. januára pozývame manželov na stretko, ktoré začneme sv. omšou o 18.00 hod. Po nej bude nasledovať krátka adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a stretnutie.

Pozvanie na stretnutie prijali manželia Pištejovci, ktorí sa podelia svojím svedectvom a oboznámia nás s osobnou skúsenosťou a fungovaním Kaviarne od srdca na Hlavnej ulici v Košiciach, v ktorej pracujú zdravotne znevýhodnení ľudia, ich asistenti, ako aj zdraví občania ako asistenti zdravotne znevýhodnených zamestnancov.

4. nedeľa v období cez rok

3. nedeľa cez rok

Krst Pána