Kvetná nedeľa


Presun svätých omší z kláštora do kostola sv. Vavrinca

V súvislosti so stavebnými prácami, ktoré prebiehajú v našom kláštore sa všetky sv. omše slávia v kostole sv. Vavrinca v Lorinčíku. Táto zmena bude trvať niekoľko týždňov. Ďakujeme za pochopenie.

 

Veľkonočné Trojdnie v kostole v Lorinčíku

Pozývame Vás na slávenie Veľkonočného Trojdnia v kostole sv. Vavrinca v Lorinčíku.

Stretnutie a nácvik miništrantov bude v stredu po večernej sv. omši o 18.00 hod.

 

Veľká noc 2019 - program slávení, kostol sv. Vavrinca

Zelený štvrtok

        18.00       Sv. omša

        do 19.30  Bdenie pri Ježišovi v Getsemani

        19.30       Kompletórium

Veľký piatok

         9.00       Ranné chvály s posvätným čítaním

        10.00       Krížová cesta

        15.00       Obrady umučenia

        do 20.00  Adorácia pri Božom hrobe

        20.00       Kompletórium

Biela sobota

        9.00         Ranné chvály s posvätným čítaním

        od 9.00    Adorácia pri Božom hrobe

       15.00       Požehnanie veľkonočných jedál (pred kostolom)

       15.30       Vešpery

       20.00       Sv. omša Vigílie Pánovho Zmŕtvychvstania

Veľkonočná nedeľa

        7.00         Sv. omša Pánovho Zmŕtvychvstania

30. nedeľa v cezročnom období

Výlet do Lačnova

27. nedeľa v cezročnom období

25. nedeľa v cezročnom období