Krst Pána


Liturgický kalendár

  • nedeľa 16. január: 2. nedeľa v období cez rok

Časy svätých omší

Z našej kaplnky vysielame iba večerné sväté omše (pon. str. piat.) o 18.00 hod. a v nedeľu ráno o 7.00 hod. Kaplnka je otvorená pre súkromnú modlitbu od pondelka do soboty od 8.00 do 16.00 hod. a v nedeľu od 8.00 do 17.00 hod.
Sväté prijímanie rozdávame raz za deň: v pondelok – sobotu o 19.00 hod. a v nedeľu o 17.00 hod.

Sviatosť zmierenia vysluhujeme po individuálnom dohovore.

19. nedeľa cez rok

18. nedeľa cez rok

17. nedeľa cez rok

16. nedeľa cez rok