Kňazská vysviacka Petra Beňa


Brat diakon Peter Beňo nás pozýva na kňazskú vysviacku, ktorú mu udelí Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup, v sobotu 10. júna 2023 o 11.00 hod na Starých Horách.

Kto z vás by mal záujem ísť, môže sa prihlásiť v sakristii – najneskôr do budúcej nedele 21. mája. Keď sa budete prihlasovať, tak uveďte, prosím, aj to, či môžete zobrať svoje auto.

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa