Duchovná obnova pre mladých mužov v Lorinčíku


Všetkých mladých mužov pozývame na duchovnú obnovu v termíne 14.-16. februára do nášho kláštora v Lorinčíku. Obnova je určená pre tých, ktorí hľadajú a rozoznávajú svoje povolanie. V programe sú zahrnuté rozhovory, modlitba, adorácia, prednáška a dobrý film.

Duchovnú obnovu bude viesť náš spolubrat o. Dušan Hricko OCD. Viac informácií nájdete na plagáte na výveske vo vestibule. Prihlásiť sa treba najneskôr do stredy 12. februára.

Prihkáška

25. nedeľa v cezročnom období

Apoštolská návšteva Svätého Otca Františka v Košiciach

24. nedeľa v cezročnom období

23. nedeľa v cezročnom období