Ako darovať 2%


Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.

Ak už toto potvrdenie máte, tak si ho uschovajte a pripojte ho k druhému formuláru, ktorý sa volá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Toto Vyhlásenie vyplníte tak, že doplníte svoje údaje. Nezabudnite doplniť riadky 12-14. Tie sú veľmi dôležité. A napokon tlačivo nezabudnite podpísať spolu s vyplnením dátumu.

Naše Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu

2. Pôstna nedeľa

1. Pôstna nedeľa

Novéna k sv. Jozefovi sa nám blíži... Pozývame!

Svedectvo Gorana Čurkoviča