6. veľkonočná nedeľa


Liturgický kalendár

  • 13. máj: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť (prikázaný sviatok)
  • 14. máj: Sv. Mateja, apoštola, sviatok
  • 16. máj: Siedma veľkonočná nedeľa

Máj – Mesiac Panny Márie

Sv. Otec František vyzval veriacich v mesiaci máj k ružencovej reťazi modlitby posvätného ruženca za ukončenie pandémie vo svete. Modlitbovú reťaz začal Sv. Otec 1. mája vo Vatikánskej bazilike pred obrazom Panny Márie Pomocnice a ukončí ju posledný deň mája mariánskou modlitbou vo Vatikánskych záhradách.  Z 30 vybraných mariánskych pútnických miest sveta sa budú zároveň konať televízne a internetové prenosy modlitieb.
Na budúcu nedeľu je svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne, ktorý ustanovil pápež Benedikt XVI. v roku 2007. Pamätajme na kresťanov v tejto krajine a obetujme za nich aj modlitbu ruženca.

Prebiehajúce očkovanie

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu spôsobenú rozšírením choroby
COVID-19, sa šíria rôzne konšpiračné teórie a veľké množstvo protichodných, nepravdivých a prekrútených informácií o závažnosti tohto ochorenia a prebiehajúcej vakcinácii. Katechizmus Katolíckej cirkvi pripomína, že život a telesné zdravie sú vzácne dary, ktoré nám Boh zveril.
Máme sa o ne rozumne starať a brať pritom do úvahy potreby iných a spoločné dobro (KKC 2288). Dôležitou súčasťou ochrany života a zdravia je prevencia infekčných onemocnení.
Preto nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci očkovania, bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať. Ohrozoval by tým neprípustným spôsobom zdravie,  ba i život nevinných, osobitne detí a zdravotne postihnutých alebo oslabených osôb. 
Ochrana života a zdravia je vážnou morálnou povinnosťou a týka sa dodržiavania Božieho prikázania: Nezabiješ. Pamätajme na to!

25. nedeľa v cezročnom období

Apoštolská návšteva Svätého Otca Františka v Košiciach

24. nedeľa v cezročnom období

23. nedeľa v cezročnom období