5. Veľkonočná nedeľa


Liturgický kalendár

  • Pondelok: 16. mája: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
  • Utorok: 17. mája: Sv. Šimona Stocka, ľubovoľná spomienka
  • Nedeľa: 15. máj: 6. veľkonočná nedeľa

Poriadok sv. omší

V našej kaplnke sa vraciame k večernej sv. omši v sobotu o 18.00 hod. Ranná sv. omša v sobotu o 6.30 hod. zostáva.
V pondelok 16. mája a v utorok 17. mája nebudú v našej kaplnke sv. omše. Najbližšia sv. omša bude až v stredu. Ďakujeme za pochopenie.

Máj – mesiac Panny Márie

V mesiaci máj sa budeme v našej kaplnke modliť pobožnosť Loretánskych litánií 15 minút pred večernou svätou omšou okrem soboty večer a po raňajších sv. omšiach okrem nedele.

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

34. nedeľa cez rok - NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

33. nedeľa cez rok