5. veľkonočná nedeľa


Liturgický kalendár

  • 3. máj: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
  • 9. máj: Šiesta veľkonočná nedeľa

Máj – mesiac Panny Márie

Sv. Otec František vyzval veriacich v mesiaci máj k ružencovej reťazi modlitby posvätného ruženca za ukončenie pandémie vo svete. Modlitbovú reťaz začal Sv. Otec 1. mája vo Vatikánskej bazilike pred obrazom Panny Márie Pomocnice a ukončí ju posledný deň mája mariánskou modlitbou vo Vatikánskych záhradách.  Z 30 vybraných mariánskych pútnických miest sveta sa budú zároveň konať televízne a internetové prenosy modlitieb.
K tejto výzve sa pridala aj KBS a jej predseda Mons. Stanislav Zvolenský v mene slovenských biskupov nás povzbudzuje: „Do modlitieb veriacich pri svätých omšiach pravidelne pridávame prosbu za ukončenie pandémie. Naši veriaci sa na tento úmysel modlia neustále súkromne i v spoločenstvách. Po želaní Svätého Otca chceme aj my v máji tieto modlitby zintenzívniť. Zároveň ich chceme vyslovovať ešte uvedomelejšie. Ďakujem Pánovi za túto iniciatívu Svätého Otca, lebo vďaka nej budeme spojení v modlitbe nielen s našimi bratmi a sestrami tu na Slovensku, ale so všetkými bratmi a sestrami modliacimi sa na celom svete.”
Zapojme sa aj my podľa svojich možností.

Prvopiatkový týžde

Najbližší piatok je prvý piatok mesiaca a preto bude po sv. omši krátka eucharistická pobožnosť.

Fotografie z prenosov

Ešte stále môžete posielať vaše fotografie, ktoré hovoria o tom ako s nami zdieľate online prenosy sv. omší. Posielať ich môžete na náš mail: lorincik.karmel@gmail.com.

25. nedeľa v cezročnom období

Apoštolská návšteva Svätého Otca Františka v Košiciach

24. nedeľa v cezročnom období

23. nedeľa v cezročnom období