5. pôstna nedeľa


Liturgický kalendár

  • Nedeľa 2. apríl: Palmová (kvetná) NEDEĽA

Manželské stretko

Najbližší piatok 31. marca pozývame manželov ale aj ostatných na stretko, ktoré začneme sv. omšou o 18.00 hod. Počas adorácie sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva. Po adorácii bude nasledovať prednáška s názvom: Ako sa (NE) spovedať? Päť podmienok dobrej spovede. Deťom sa budú venovať animátori.

Veľkonočná spoveď

Povzbudzujeme vás k dobrej veľkonočnej spovedi. V našej kaplnke sme vám k dispozícii pred večernou sv. omšou, prípadne sa môžete dohodnúť telefonicky na konkrétnu hodinu.

Adorácia v našej kaplnke

V najbližší štvrtok sa bude v našej kaplnke konať 24 hodinová adorácia. Adorácia začne vo štvrtok ráno o 8.00 hod. a skončí sa v piatok ráno o 8.00 hod. Vzadu na stolíku sa môžete zapísať na konkrétnu hodinu. Pozývame vás k tejto modlitbe.

Pobožnosť krížovej cesty

V piatok vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 17. 15 hod. Krížová cesta bude vysielaná aj online.   

2% z daní

Aj tento rok nám môžete venovať 2 percentá z vašich daní – údaje nájdete na našej stránke: www.lorincik.bosikarmelitani.sk alebo vo vestibule kláštora. Ďakujeme.

Spevy Taizé

V nedeľu 2. apríla o 18.00 hod. vás pozývame na modlitbu Taizé do Dómu sv. Alžbety.

7. veľkonočná nedeľa

Kňazská vysviacka Petra Beňa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa