4. veľkonočná nedeľa


Liturgický kalendár

  • 29. apríl: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok
  • 1. máj: Sv. Jozefa, Robotníka, ľubovolná spomienka
  • 2. máj: Piata veľkonočná nedeľa

Obnovenie sv. omší v našej kaplnke

Od pondelka 19. apríla 2021 je opäť možné sláviť sväté omše s účasťou veriacich pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení a predpisov. V kostole môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. V našej kaplnke môže byť podľa výpočtov 15 veriacich. Obmedzenie sa týka vnútra kaplnky. Prosíme vás aby ste si sadali len na miesta, ktoré sú na to určené. V kaplnke na označené miesta a na pripravené stoličky buď vo vstupnej hale alebo v prednáškovej miestnosti.
Ešte stále sme oslobodení od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázané sviatky. Sv. omše budeme naďalej vysielať prostredníctvom internetu v tých istých hodinách ako doteraz: pondelok – piatok o 18.00 hod, sobota a nedeľa o 8.00 hod. 

Fotografie z prenosov

Ďakujeme, že ste zareagovali na našu výzvu ohľadne fotografií, ktoré hovoria o tom ako s nami zdieľate priame prenosy sv. omší. Ešte stále môžete posielať vaše fotografie na náš mail: lorincik.karmel@gmail.com. Tešíme sa, že ste ste s nami.
 

Poďakovanie sestier bosých karmelitánok z Detvy

Milí naši priatelia a dobrodinci!

S Vašou štedrou finančnou podporou sa nám podarilo vyzbierať dostatok prostriedkov na opravu strechy na našom kláštore.
S realizáciou opráv sa začalo už vo Veľkom týždni a bude sa pokračovať v nasledujúcich dňoch. Zatiaľ práce čakajú kvôli nepriaznivému počasiu.
Chceme sa Vám preto veľmi pekne poďakovať a uistiť o našich modlitbách za každého z Vás.
Nech dobrý Boh rozhojní vo Vás každú milosť! „Bohu vďaka za jeho nevýslovný dar.“
(2Kor 9,15)

Vďačné sestry bosé karmelitánky z Detvy

30. nedeľa v cezročnom období

Výlet do Lačnova

27. nedeľa v cezročnom období

25. nedeľa v cezročnom období