4. Pôstna nedeľa


Posun času

V noci zo soboty na nedeľu (30.3. na 31.3.) sa posúva čas o jednu hodinu dopredu. Budeme spať o jednu hodinu kratšie.

Pobožnosť krížovej cesty

Pozývame Vás na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa v pôstnom období modlíme každý piatok 45 minút pred sv. omšou, teda o 17.15 hod.

Sv. omša s deťmi  v piatok  5. apríla

V piatok 5. apríla bude sv. omša o 18.00 hod. s účasťou detí. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť a potom možnosť stretnúť sa v Sále sv. Rodiny.

Upratovanie okolia cintorína a kostola v sobotu  6. apríla

Pán Exner, starosta mestskej časti Košice - Lorinčík, poslal oznam, v ktorom prosí o účasť na tradičnom upratovaní okolia cintorína a kostola sv. Vavrinca v sobotu 6. apríla 2019 od 10.00 hod. Ak niekto môže skôr, tak od 9.00 hod. Bude sa hrabať lístie a urobí sa celkové jarné upratovanie pred veľkonočnými sviatkami. Hrable, prípadne fúrik si treba prinesť. Pri vstupe na cintorín bude pristavený veľkokapacitný kontajner na veci z hrobov. Za účasť pán starosta dopredu veľmi pekne ďakuje.

Novinky na internetovej stránke

Na internetovej stránke nášho kláštora (www.lorincik.bosikarmelitani.sk) v kategórii „Na stiahnutie“ nájdete kázne, ktoré odzneli počas novény a odpustovej slávnosti sv. Jozefa. Na stránke sa dajú pozrieť aj videá: napr. kázeň o. Vladimíra Šostáka alebo svedectvo Gorana Ćurkovića z Medžugoria.

Centrum na ochranu maloletých

Ponúkame Vám služby novovzniknutého Centra na ochranu maloletých. Ak máte otázky alebo nejasnosti, prípadne potrebujete v danej oblasti poradiť, neváhajte kontaktovať vedenie tohto centra.

Viac informácií nájdete na plagáte.

30. nedeľa v cezročnom období

Výlet do Lačnova

27. nedeľa v cezročnom období

25. nedeľa v cezročnom období