4. adventná nedeľa


Liturgický kalendár

  • piatok 25. december: Narodenie Pána, slávnosť
  • sobota 26. december: Sv. Štefan, prvý mučeník, sviatok
  • nedeľa 27. december: Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

On-line prenosy sv. omší

Z našej kaplnky naďalej vysielame on-line prenosy sv. omší na: www.youtube.comkanál: Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík.

Poriadok sv. omší počas vianočných sviatkov

Sväté omše v tomto týždni budú nasledovne:

  • Pondelok – Streda: 18.00 hod.
  • Štvrtok: 8.00 hod, 24.00 hod.
  • Piatok: 8.00 hod.
  • Sobota: 8.00 hod.
  • Nedeľa: 8.00 hod.
     

Požehnanie rodín v nedeľu sv. rodiny

V nedeľu na sviatok Svätej Rodiny sa uskutoční aj požehnanie rodín. Požehnanie sa bude vzťahovať aj na tie rodiny, ktoré sa nebudú môcť zúčastniť na sv. omši.

Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť nové číslo časopisu Milujte sa! Nájdete v ňom napr. svedectvo o poslednej spovedi Frederika Chopina, svedectvo o obrátení americkej komunistky a mnohé iné články. Cena je 1 €.

25. nedeľa v cezročnom období

Apoštolská návšteva Svätého Otca Františka v Košiciach

24. nedeľa v cezročnom období

23. nedeľa v cezročnom období