4. adventná nedeľa


Liturgický kalendár

- streda 25. decembra: slávnosť Narodenia Pána
- štvrtok 26. decembra: sviatok
sv. Štefana, prvého mučeníka
- piatok 27. decembra: sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

- sobota 28. decembra: sviatok svätých Neviniatok, mučeníkov

Program vianočných slávení

Na výveske si môžete prečítať program vianočných slávení – omší a spoločných modlitieb, na ktoré vás srdečne pozývame do kláštornej kaplnky počas vianočných sviatkov.

Najbližší program začína v utorok 24. decembra:

  • 16:30   Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána
  • 23:00   Posvätné čítanie zo slávnosti Narodenia Pána
  • 24:00   POLNOČNÁ sv. omša

Pozývame Vás aj v stredu v deň slávnosti Narodenia Pána 25. decembra:

  •   7:00    Sv. omša NA ÚSVITE
  • 17:45   Druhé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána
  • 18:00   Spievanie kolied a vianočných piesní,   Požehnanie detí pri jasličkách

Obnovenie manželských sľubov na sviatok sv. Rodiny

Na budúcu nedeľu, t.j. na sviatok sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa si budú môcť všetci zúčastnení manželia obnoviť manželské sľuby. Toto obnovenie bude pri večernej sv. omši v sobotu 28. decembra o 18:00 hod ako aj počas nedeľnej omše 29. decembra o 7:00 hod. ráno.
 

Nové číslo časopisu Milujte sa!

Vo vestibule na polici s knihami je nové číslo časopisu Milujte sa! V časopise napríklad nájdete svedectvo Marty, bývalej ateistky, ktorá stretla Boha, po 23 rokoch sa vyspovedala a teraz si nevie predstaviť deň bez Eucharistie; ďalej svedectvo Barbary, ktorá sa zúčastnila skúmania eucharistického zázraku v Legnici, čo jej zmenilo život; alebo článok o našich prenasledovaných bratoch kresťanoch. Cena časopisu je 1,00 €.

30. nedeľa v cezročnom období

Výlet do Lačnova

27. nedeľa v cezročnom období

25. nedeľa v cezročnom období