32. nedeľa cez rok


Liturgický kalendár

 

  • Pondelok 7. novembre: Bl. Františka od Ježiša, Márie a Jozefa, kňaza, ľubovoľná spomienka
  • Utorok 8. november: Sv. Alžbety od Najsvätejšej Trojice, panny, ľubovoľná spomienka
  • Streda 9. november: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
  • Štvrtok 10. november: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
  • Piatok 11. november: Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
  • Sobota 12. november: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
  • Nedeľa 13. november: 33. nedeľa v období cez rok

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

34. nedeľa cez rok - NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

33. nedeľa cez rok