3. veľkonočná nedeľa


Liturgický kalendár

  • 25. apríl: sv. Marka, evanjelistu, sviatok
  • 29. apríl: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok
  • 30. apríl: 4. veľkonočná nedeľa

Rodinný letný tábor Fatima

Hľadáte spôsob a miesto ako tráviť spoločný rodinný čas počas letných prázdnin?
Rodinné spoločenstvo FATIMA organizuje - Rodinný letný tábor FATIMA, ktorý sa uskutoční od 2.7. Do 8.7.2023 v Drienici - hotel Javorná. Na tábore je pripravený zaujímavý program pre celú rodinu: pre manželov - modlitba, adorácia, prednášky, rozhovory na upevnenie a obnovenie manželstva, pre deti sú pripravené rôzne hry a aktivity s animátormi vrátane duchovného programu prispôsobeného vekovej kategórii. Duchovnú starostlivosť zabezpečujú bratia bosí karmelitáni. Viac informácií o cenách nájdete vzadu na nástenke.

Spevy a modlitby Taizé

V nedeľu 30. apríla o 19.00 hod. vás pozývame na modlitbu Taizé do Dómu sv. Alžbety.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

V nasledujúcom týždni pamätajme v modlitbách na duchovné povolania.

7. veľkonočná nedeľa

Kňazská vysviacka Petra Beňa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa