3. veľkonočná nedeľa


Liturgický kalendár

  • 21. apríl: Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
  • 23. apríl: Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
  • 25. apríl: Štvrtá veľkonočná nedeľa

Obnovenie sv. omší v našej kaplnke

Od pondelka 19. apríla 2021 je opäť možné sláviť sväté omše s účasťou veriacich pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení a predpisov. V kostole môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. V našej kaplnke môže byť podľa výpočtov 15 veriacich. Obmedzenie sa týka vnútra kaplnky. Prosíme vás aby ste si sadali len na miesta, ktoré sú na to určené. V kaplnke na označené miesta a na pripravené stoličky buď vo vstupnej hale alebo v prednáškovej miestnosti. V prípade pekného počasia a väčšieho počtu môžete zostať aj vonku pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti. Zvuk je prenášaný aj do vonkajších priestorov.
Ešte stále sme oslobodení od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázané sviatky. Sv. omše budeme naďalej vysielať prostredníctvom internetu v tých istých hodinách ako doteraz: pondelok – piatok o 18.00 hod, sobota a nedeľa o 8.00 hod. 


Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Tento týždeň sa začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pamätajme na tých, ktorí sa rozhodujú pre voľbu duchovného povolania a podporme ich modlitbou a obetou.

30. nedeľa v cezročnom období

Výlet do Lačnova

27. nedeľa v cezročnom období

25. nedeľa v cezročnom období