3. Pôstna nedeľa


Novéna k sv. Jozefovi 

V našej kaplnke sa budeme pripravovať na slávnosť sv. Jozefa novénou od 10. do 18. marca. Každý deň bude prebiehať online vysielanie, ktoré začneme v pondelok – piatok o 17.00 hod. adoráciou, o 17.15 hod.  modlitbou ruženca a o 18.00 hod. sv. omšou s modlitbami novény. V sobotu a nedeľu máme sv. omše ráno o 8.00 hod. Program novény bude nasledovný: o 7.00 hod. bude adorácia, o 7.15 hod. ruženec a o 8.00 hod. sv. omša s modlitbami novény.
V deň samotnej slávnosti bude sv. omša o 18.00 hod. Pred svätou omšou bude program tak ako po iné dni novény.

 

Pomoc sestrám karmelitánkam v Detve 

Sestry bosé karmelitánky z Detvy prosia o pomoc, lebo sa ocitli v ťažkej situácii. Na niekoľkých miestach kláštora im dosť silno preteká strecha. V kaplnke musia podkladať vedrá, ktoré sa pri dažďoch rýchlo naplnia. Je nutné vymeniť izoláciu po celej plochej streche, vrátane výmeny svetlíkov a aj žľabov na streche. Keďže na pokrytie týchto nákladov už nemajú dosť financií tak sa obrátili na ľudí dobrej vôle o finančnú pomoc. Za akúkoľvek pomoc veľmi pekne ďakujú a všetkých zahŕňajú do svojich modlitieb. Podporiť ich môžete formou zaslanie milodaru na účet. Číslo účtu nájdete na našej stránke v príspevku:  Prosba o pomoc pre sestry.
 

Pobožnosť krížovej cesty 

Pozývame vás na online pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budeme modliť v našej kaplnke každý piatok o 17. 00 hod.

2 % z daní

Tak ako po iné roky, aj tento rok nám môžete venovať 2 percentá z daní – údaje nájdete na našej stránke:  2 precentá alebo vo vestibule kláštora. Ďakujeme.
 

Odpustky v roku sv. Jozefa      

Pri príležitosti Roku svätého Jozefa, vyhláseného pápežom Františkom môžeme získať úplné odpustky ak sa pomodlíme akúkoľvek schválenú modlitbu alebo vykonáme pobožnosť ku cti sv. Jozefa, zvlášť pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa, na 19. deň každého mesiaca a každú stredu, teda v deň venovaný pamiatke tohto svätca.
V aktuálnej situácii ohrozenia zdravia sa dar úplných odpustkov zvlášť vzťahuje na starých, chorých, zomierajúcich a všetkých tých, ktorí z dôvodov napr. (lockdownu) nemajú možnosť vychádzať z domova. Podmienkou, okrem uctenia si sv. Jozefa modlitbou alebo pobožnosťou  je, aby sme sa v duchu zriekli každého hriechu a s úmyslom splniť tri zvyčajné podmienky, len čo to bude možné: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv.
Otca.

25. nedeľa v cezročnom období

Apoštolská návšteva Svätého Otca Františka v Košiciach

24. nedeľa v cezročnom období

23. nedeľa v cezročnom období