3. Pôstna nedeľa


Slávnosť Zvestovania Pána   25. marca

V pondelok 25. marca je slávnosť Zvestovania Pána. Keďže večer sv. omša v kostole nebude, tak bude v našej kaplnke ako obyčajne v pondelok, t.j. o 18.00 hod.

Manželské stretnutie

Všetkých manželov pozývame na stretnutie na budúci piatok 29. marca.
Po sv. omši o 18.00 hod. bude adorácia s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, a po nej si pozrieme francúzsky film: Kto chce byť milovaný? Film bol natočený podľa skutočného príbehu.
Súbežne so stretnutím manželov bude stretnutie detí v sále sv. Rodiny.

Pobožnosť krížovej cesty

Pozývame Vás na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa v pôstnom období modlíme každý piatok 45 minút pred sv. omšou, teda o 17.15 hod.

Poďakovanie z Majáka nádeje

Z občianskeho združenia Maják nádeje poslali poďakovanie za darované potraviny, drogériu i milodary pre chudobné rodiny. Počas novény k sv. Jozefovi a samotnej slávnosti sa vyzbieralo spolu: 1.719,50 €.
Poďakovanie z Majáka nádeje

Ponuka práce osobnej asistencie

Ťažko telesne postihnutá, pohybujúca sa na invalidnom vozíku, hľadá spoľahlivú študentku VŠ, ktorá má záujem o prácu osobnej asistencie. Náplň práce: doprovod pri pohybe mimo bytu - pomoc pri nákupoch, doprovod pri spoločenských aktivitách (návštevy, kino, divadlo, knižnica a pod.), doprovod do kostola, k lekárovi, na úrady. Asistencia sa vykonáva podľa potreby a na základe vzájomnej dohody.
Podrobnejšie informácie

 

Manželské stretnutie 31. mája 2019

Kvetná nedeľa

5. Pôstna nedeľa

Novéna k sv. Jozefovi - fotogaléria