3. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

- utorok 28. januára:  spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
- piatok 31. januára:  spomienka s
v. Jána Boska, kňaza
- nedeľa 2. februára:  sviatok Obetovania Pána(Hromnice) – môžete si priniesť sviece, ktoré na začiatku rannej sv. omše o 7.00 hod. požehnáme

Hodinová adorácia v piatok  31. januára

Pozývame Vás na hodinovú Eucharistickú adoráciu v najbližší piatok 31. januára pred večernou sv. omšou, tj. od 16:45 do 17:45 hod.

Stretnutie mladých ľudí  piatok

Mladých ľudí od 12 r. pozývame na stretnutie do kláštora tak isto v piatok 31. januára. Po sv. omši o 18:00 hod. si spolu pozrieme film v sále sv. Rodiny.

Duchovná obnova pre mladých mužov v Lorinčíku

Všetkých mladých mužov pozývame na duchovnú obnovu v termíne 14.-16. februára do nášho kláštora v Lorinčíku. Obnova je určená pre tých, ktorí hľadajú a rozoznávajú svoje povolanie. V programe sú zahrnuté rozhovory, modlitba, adorácia, prednáška a dobrý film.
Duchovnú obnovu bude viesť náš spolubrat o. Dušan Hricko OCD. Viac informácií nájdete na plagáte na výveske vo vestibule
. Prihlásiť sa treba najneskôr do stredy 12. februára.

Nové číslo časopisu Nové mesto

Vo vestibule na polici s knihami je nové číslo časopisu NOVÉ MESTO.  Nájdete v ňom zaujímavé rozhovory, napr.: so Stanislavom Lenczom riaditeľom globálnej poradenskej firmy Consulus, ktorá vychádza z učenia a vízie zakladateľky Hnutia fokoláre Chiary Lubichovej; ďalej rozhovor s Prešovčankou Máriou Fialkovou, ktorá zatúžila vrátiť život na ulicu a svojím dielom získala Národnú cenu za dizajn alebo so Stanislavom Ondrušom – aktívnym umelcom, milovníkom minimalizmu a textilným dizajnérom, v ktorého tvorbe hrá hlavnú rolu podstata a prežívanie prítomného okamihu cez umenie a každodennosť. Cena časopisu je 1,00 €.

30. nedeľa v cezročnom období

Výlet do Lačnova

27. nedeľa v cezročnom období

25. nedeľa v cezročnom období