3. adventná nedeľa


Hodinová adorácia v piatok

Pozývame Vás na hodinovú Eucharistickú adoráciu v najbližší piatok 20. decembra pred večernou sv. omšou, tj. od 16.45 do 17.45 hod.

Stretnutie mladých ľudí  piatok 20. novembra

Mladých ľudí od 12 r. pozývame na stretnutie do kláštora v piatok 20. novembra. Po sv. omši o 18.00 hod. budeme mať najprv eucharistickú adoráciu, pri ktorej sa pomodlíme modlitbu ruženca. Po skončení adorácie si ešte budeme môcť spoločne pozrieť film.

Nové číslo časopisu Cesta

Vo vestibule na polici s knihami je nové decembrové číslo charitného časopisu CESTA.
Nájdete v ňom zaujímavý článok o hviezdach a vesmíre, svedectvo misionárov z Cenacola i rozhovor s hviezdou populárnej hudby z bývalej Juhoslávie Jasminom Stavrosom.
Zakúpením tohto časopisu podporujete katolícku charitu. Jeho cena je 1,40 €.

16. nedeľa v cezročnom období

Fotogaléria - odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej

15. nedeľa v cezročnom období

14. nedeľa v cezročnom období