26. nedeľa cez rok


Liturgický kalendár

  • Utorok 27. september: Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
  • Štvrtok 29. september: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
  • Piatok 30. september: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
  • Sobota 1. október: Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, sviatok
  • Nedeľa 2. október: 27. nedeľa v období cez rok

Manželské stretká

Po dvojročnej prestávke obnovujeme manželské stretká v našom kláštore. Najbližšie stretko sa uskutoční v piatok 30. septembra sv. omšou o 18.00 hod. Po nej bude nasledovať krátka adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a stretnutie. Pozývame vás a tešíme sa na vás.

Október - ružencový mesiac

Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii. Pozývame na spoločnú modlitbu ruženca, ktorý sa budeme modliť v našej kaplnke v dňoch: pondelok, streda, piatok o 17.15 hod a v utorok a sobotu po rannej sv. omši.

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola

Štátna filharmónia Košice Vás srdečne pozýva na 51. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, ktorý sa koná do 2. októbra 2022 v Košiciach a ďalších mestách východoslovenského kraja. Bližšie informácie o festivale nájdete na webovej adrese www.sfk.sk/mofis alebo vzadu na plagáte a výveske.

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

34. nedeľa cez rok - NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

33. nedeľa cez rok