24. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  • Pondelok 13. september: Sv. Ján Zlatoústy biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka
  • Utorok 14. september: Povýšenie sv. Kríža, sviatok
  • Streda 15. september: Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, slávnosť
  • Štvrtok 16. september: Sv. Kornel, pápež a Cyprián, biskup, mučeníci, spomienka
  • Piatok 17. september: Sv. Albert Jeruzalemský, biskup a zákonodarca, sviatok
  • Nedeľa 19. september: 25. nedeľa v období cez rok

Covid automat

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v Košiciach sa mení počet účastníkov na bohoslužbách. Z toho dôvodu v našej kaplnke môže byť jedna osoba na 15m2. V kaplnke môže sedieť po každej strane iba 5 osôb na označených miestach a vo vestibule a v prednáškovej na stoličkách na to určených. Pred vstupom do kaplnky bude potrebné, okrem dezinfekcie rúk, aby ste sa zapísali na zoznam, ktorý bude pripravený vzadu na stolíku.
Z toho dôvodu, že na sv. omše môžu do našej kaplnky prichádzať všetci, aj nezaočkovaní, musíme mať zoznam účastníkov pre prípad, že by sa na bohoslužbách ocitol niekto, kto by mohol mať neskôr príznaky ochorenia Covid-19.

Apoštolská návšteva pápeža Františka

   Pozývame vás k sledovaniu priamych prenosov návštevy sv. otca Františka. Prenosy budú vysielané na TV Lux a RTVS. Informácie o vstupoch na podujatie v prílohe.

Sv. omše v týždni

    V stredu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Keďže je to štátny sviatok, sv. omša bude v našej kaplnke vysielaná online o 7.00 hod ráno. Večerná sv. omša nebude.

 

 

 

19. nedeľa cez rok

18. nedeľa cez rok

17. nedeľa cez rok

16. nedeľa cez rok