23. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  • 6. september: Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Alžbety v Košiciach, sviatok
  • 7. september: Sv. Marek Križin, Melichar Grodziecky, Štefan Pongrácz, kňazi a mučeníci, spomienka
  • 8. september: Narodenie Panny Márie, sviatok
  • 12. september: 24. nedeľa v období cez rok

Registrácia na návštevu pápeža Františka

Od pondelka 6. septembra sa môžu zaregistrovať na návštevu sv. Otca Františka aj nezaočkovaní. Musia sa však pri vstupe do im určených sektorov preukázať buď negatívnym Ag testom, nie starším ako 72 hodín alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín. Usporiadatelia prosia tých, ktorí nie sú zaočkovaní a chcú sa zúčastniť na stretnutí s pápežom, aby si dali spraviť pred príchodom na podujatie v mieste svojho bydliska.  Zaregistrovaný účastník dostane emailom vstupenku s QR-kódom: vstupenku si vytlačí donesie na podujatie. Prosíme o náležitú dôslednosť pri zadávaní emailových adries, aby účastníkom mohla byť vstupenka naozaj poslaná. Pri vstupe do sektoru sa návštevníci preukážu vstupenkou, dokladom totožnosti a negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní covidu v ostatných 180 dňoch.  Registrovať prebieha na stránke: www.navstevapapeza.sk. Povzbudzujeme vás k účasti na stretnutí so sv. Otcom.
 

Jubileum rehoľných sľubov

V stredu 8. septembra sa náš spolubrat Rudolf dožíva jubilea 25 rokov od zloženia rehoľných sľubov. Pozývame vás na ďakovnú svätú omšu o 18.00 hod. Odporúčame nášho jubilanta do vašich modlitieb.

19. nedeľa cez rok

18. nedeľa cez rok

17. nedeľa cez rok

16. nedeľa cez rok