18. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

- utorok 6. augusta: sviatok Premenenia Pána
-
streda 7. augusta: v Karmeli - spomienka sv. Alberta z Trapani, kňaza
- štvrtok 8. augusta: spomienka sv. Dominika, kňaza
- piatok 9. augusta: sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
- sobota 10. augusta: sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

Časopis Nové mesto

Vo vestibule na polici s knihami nájdete letné číslo časopisu Nové mesto. V časopise nájdete napr. rozhovor s taliankou Barbarou Roveaovou o tom, ako zmena mentality v rodinných financiách zlepšuje vzťahy v rodine i s ľuďmi naokolo alebo rozhovor s košickou psychologičkou Ivou Mocákovou na tému staroby a sprevádzania starých či chorých ľudí.
Cena časopisu je 1,- €.