16. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  • 20. júl: Sv. Eliáša, proroka, sviatok
  • 22. júl: Sv. Márie Magdalény, sviatok,
  • 23. júl: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
  • 25. júl: 17. nedeľa v období cez rok
     

Poriadok sv. omší

Od najbližšieho pondelka sa v našej kaplnke mení čas slávenia svätých omší. Vraciame sa k pôvodným časom. V pondelok, stredu, piatok a sobotu budú sv. omše večer o 18.00 hod. V utorok, štvrtok, sobotu budú ráno o 6.30 a v nedeľu o 7.00 hod.

Chceme vás upozorniť aj na jednu zmenu v tomto týždni. V najbližší piatok bude svätá omša ráno o 6.30 a v sobotu a v nedeľu sv. omše v našej kaplnke nebudú.
 

Stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara na starých horách

V sobotu 24. júla sa na pútnickom mieste Staré Hory uskutoční X. Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara. Program sa začína o 8.30 adoráciou, po nej nasleduje prednáška o. Juraja Vitteka o význame zasvätenia sa Panne Márii skrze škapuliar, o 10.30 sv. omša, ktorú bude sláviť Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Pozývame vás na toto stretnutie.

 

19. nedeľa cez rok

18. nedeľa cez rok

17. nedeľa cez rok

16. nedeľa cez rok