15. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

- pondelok 13. júla:  spomienka sv. Terézie od Ježiša de Los Andes, panny
- streda 15. júla:  spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
-
štvrtok 16. júla: slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel
- piatok 17. júla:  spomienka sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

 

Odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej

Pozývame Vás na novénu, ktorá u nás prebieha každý večer, a zároveň pozývame na odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej. Sv. omšu vo štvrtok 16. júla o 18:00 hod. večer bude celebrovať Vladyka Cyril Vasiľ, CJ, apoštolský administrátor košickej eparchie. Záujemcovia o prijatie karmelitánskeho škapuliara ho môžu prijať po sv. omši.
Celú novénu aj odpustovú slávnosť vysielame naživo
cez stránku: https://www.youtube.com na kanáli: Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík. Odkaz nájdete aj na FB v skupine Priatelia Karmelu.
Žienky prosíme o prípravu koláčov, aby sme nimi mohli pohostiť účastníkov odpustu.

Časy sv. omší po odpustovej slávnosti

Časy sv. omší v našej kaplnke po odpustovej slávnosti sa vracajú do režimu, aký bol pred vypuknutím pandémie, t.j.:

- pondelok, streda, piatok a sobota o 18:00 hod. večer
- utorok, štvrtok a tiež sobota o 6:30 hod. ráno
- nedele a slávnosti pripadajúce na deň pracovného pokoja o 7:00 hod. ráno

Iniciatíva „V nedeľu nenakupujem“

Otec arcibiskup Bernard nám poslal nasledovný oznam:
Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií “V nedeľu nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!

30. nedeľa v cezročnom období

Výlet do Lačnova

27. nedeľa v cezročnom období

25. nedeľa v cezročnom období