15. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

- pondelok 15. júla: spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
- utorok 16. júla: slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel
- streda 17. júla: v Karmeli - spomienka bl. Terézie od sv. Augustína a spoločníčok, panien a mučeníc
- piatok 19. júla: v Karmeli - spomienka Panny Márie, Matky Božej milosti
- sobota 20. júla: v Karmeli – sviatok Sv. Eliáša, proroka a nášho otca

 

Novéna a slávnosť Panny Márie Karmelskej

Pozývame Vás k účasti na záverečných dňoch novény pred slávnosťou Panny Márie Karmelskej. Novéna trvá do pondelka 15. júla.
Duchovný program sa každý večer začína vešperami o 16.30 hod., pokračuje Eucharistickou adoráciou a modlitbou ruženca. Sv. omša ja o 18.00 hod. Na záver sv. omše sa modlíme modlitbu novény. V nedeľu 14. júla bude sv. omša nielen večer o 18.00 ale aj ráno o 7.00 hod.
V utorok 16. júla Vás pozývame na odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej. Duchovný program bude podobný ako počas novény. Slávnostnú sv. omšu o 18.00 hod. bude celebrovať o.
Ambróz Martin Štrbák, O.Praem, jasovský opát. Záujemcovia o prijatie karmelitánskeho škapuliara ho môžu prijať po sv. omši.
Žienky prosíme o prípravu koláčov, aby sme nimi mohli pohostiť účastníkov odpustu.

 

Časopis Milujte sa!

Vo vestibule na polici s knihami je ešte niekoľko kusov nového čísla časopisu Milujte sa! Cena časopisu je 1,00 €. Je tam aj zopár kusov prechádzajúceho čísla.