15. nedeľa cez rok


Liturgický kalendár

  • Pondelok 11. júl: Sv. Benedikt, opát, patrón Európy, sviatok
  • Utorok 12. júl: Sv. Ľudovít a Mária Zélia Martinovci, ľubovoľná spomienka
  • Streda 13. júl: Sv. Terézia od Ježiša de Los Andes, panna, spomienka
  • Piatok: 15. júl: Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka
  • Sobota 16. júl: PREBLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA Z HORY KARMEL, slávnosť
  • Nedeľa 17. júl: 16. nedeľa v období cez rok

 

Novéna k Panne Márii Karmelskej

Od 7. do 15. júla prebieha v našej kaplnke novéna k Panne Márii Karmelskej. Program novény je nasledovný: o 17.00: adorácia Najsv. Sviatosti, o 17.15 sa modlíme ruženec. Sv. omša je o 18.00 hod. Tento rok sa nám prihovára náš spolubrat o. Ján Števkov, OCD z Banskej Bystrice. Počas novény je možnosť prijať aj sviatosť zmierenia.
Každý deň pri sv. omši a v modlitbách predkladáme prosby na vaše úmysly. Môžete ich písať na kartičky, ktoré nájdete vzadu na lavičke alebo na okne pri obraze sv. Jozefa. Svoje prosby môžete posielať aj prostredníctvom mailu na našu adresu: lorincik.karmel@gmail.com.
Zároveň vás pozývame aj na odpustovú slávnosť v sobotu 16. júla. Sv. omšu o 18.00 bude sláviť o. Marek Kunder, prefekt propedeutika Kňazského seminára v Košiciach. Program v deň slávnosti bude taký istý ako počas novény. V deň samotnej slávnosti bude po sv. omši aj obrad prijatia do škapuliara.
Novénu aj samotnú slávnosť vysielame od 17.00 hod. aj prostredníctvom internetu
na: www.youtube.com, kanál: Kláštor bosých karmelitánov alebo na FB v skupine Priatelia Karmelu. Sv. omše počas novény sú večer o 18.00 hod. a v nedeľu aj o 7.00 ráno.

 

Zmena času sv. omše

V sobotu 16. júla na slávnosť Karmelskej Panny Márie, bude v našej kaplnke iba jedna sv. omša: večer o 18.00 hod. Ranná sv. omša nebude.

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

34. nedeľa cez rok - NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

33. nedeľa cez rok