14. nedeľa cez rok


Liturgický kalendár

  • Utorok 5. júl: Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia, slávnosť
  • Štvrtok: 7. júl: Prebl. Panna Mária, Matka Božej milosti, spomienka
  • Nedeľa 10. júl: 15. nedeľa v období cez rok
     

Novéna k Panne Márii Karmelskej

Od najbližšieho štvrtka 7. júla do 15. júla bude v našej kaplnke prebiehať novéna k Panne Márii Karmelskej. Program novény bude nasledovný: o 17.00 bude adorácia Najsv. Sviatosti, o 17.15 sa pomodlíme ruženec. Sv. omša bude vždy o 18.00 hod. Tento rok sa nám prihovorí náš spolubrat o. Ján Števkov, OCD z Banskej Bystrice.

Každý deň pri sv. omši a v modlitbách budeme predkladať prosby na vaše úmysly. Môžete ich písať na kartičky, ktoré nájdete vzadu na lavičke alebo na okne pri obraze sv. Jozefa. Svoje prosby môžete posielať aj prostredníctvom mailu na našu adresu: lorincik.karmel@gmail.com.

Zároveň vás pozývame aj na odpustovú slávnosť v sobotu 16. júla. Sv. omšu o 18.00 bude sláviť o. Marek Kunder, prefekt propedeutika Kňazského seminára v Košiciach. Program v deň slávnosti bude taký istý ako počas novény.

Novénu aj samotnú slávnosť budeme od 17.00 hod. vysielať aj prostredníctvom internetu
na: www.youtube.com, kanál: Kláštor bosých karmelitánov alebo na FB v skupine Priatelia Karmelu. Sv. omše počas novény budú večer o 18.00 hod. a v nedeľu aj o 7.00 ráno.
 

Zmena času sv. omše

V utorok na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, keďže je to aj deň pracovného pokoja bude sv. omša ráno o 7.00 hod.

 

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

34. nedeľa cez rok - NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

33. nedeľa cez rok