13. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

- pondelok 29. júna:  slávnosť Sv. Petra a Pavla, apoštolov
- štvrtok 2. júla:  sviatok Návštevy Panny Márie
- piatok 3. júla:  sviatok sv. Tomáša, apoštola
- nedeľa 5. júla: slávnosť SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

 

Prikázaný sviatok – Sv. Petra a Pavla, apoštolov29. júna

V pondelok 29. júna je prikázaný sviatok Sv. Petra a Pavla, apoštolov. Zaväzuje nás účasť na celej sv. omši a vyhýbanie sa ťažkým nepotrebným prácam.
Sv. omša bude v našej kaplnke v tento deň ráno o 8:00 hod.

 

Časy sv. omší

Sv. omše v našej kaplnke budú v nasledujúcom týždni v týchto hodinách:
- pondelok, štvrtok, sobota a nedeľa o 8:00 hod. ráno

- utorok, streda a piatok o 18:00 hod. večer

Posunutý termín prechádzky do Tatier – na nedeľu  5. júla

Z ohľadu na daždivé a nestále počasie, presúvame plánovanú turistickú prechádzku do Vysokých Tatier z dnešnej nedele (28.6.) na tú ďalšiu, t.j. 5. júla 2020. Snáď bude vtedy už stabilnejšie počasie. Zraz pred kláštorom po rannej sv. omši, t.j. o 9:45 hod.

Aktuálne informácie nájdete na našej webovej stránke alebo na FB v skupine Priatelia Karmelu.

30. nedeľa v cezročnom období

Výlet do Lačnova

27. nedeľa v cezročnom období

25. nedeľa v cezročnom období