13. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

- utorok 2. júla: sviatok Návštevy Panny Márie
-
streda 3. júla: sviatok Tomáša, apoštola
-
piatok 5. júla: slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Vďaka za pomoc pri skladaní listov

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám pomohli so skladaním listov pre dobrodincov.
Slávnosť sv. Cyrila a Metoda,  5. júla
V piatok 5. júla je slávnosť sv. Cyrila a Metoda slovanských vierozvestov.
Keďže je to deň pracovného pokoja, sv. omša bude v našom kláštore ráno o 7.00 hod. Zároveň bude na záver sv. omše prvopiatková pobožnosť.

 

Novéna pred slávnosťou Panny Márie Karmelskej

Pozývame Vás na novénu pred slávnosťou Panny Márie Karmelskej, ktorá sa začne na budúcu nedeľu 7. júla a bude trvať do pondelka 15. júla.
Duchovný program sa každý deň začne vešperami o 16.30, bude pokračovať Eucharistickou adoráciou a modlitbou ruženca.
Sv. omša počas novény bude bývať každý deň o 18.00 hod. a celebrovať ju bude náš spolubrat o. Paweł Wojnowski, OCD z kláštora v Banskej Bystrici. Na záver sv. omše sa pomodlíme modlitby novény. V nedele 7. a 14. júla bude sv. omša nielen večer o 18.00 ale aj ráno o 7.00 hod.
Každý deň pri sv. omši a v modlitbách budeme predkladať Panne Márii Karmelskej Vaše úmysly, ktoré môžete napísať na kartičky Úmysly modlitieb k Panne Márii Karmelskej. Tie nájdete na okne pri obraze sv. Jozefa a na lavičke vzadu pri sväteničke.

Odpustovú sv. omšu 16. júla bude celebrovať o 18.00 hod. večer o. Ambróz Martin Štrbák, O.Praem, jasovský opát.