37-48 z 105 výsledkov

Sviatok obetovania Pána

Liturgický kalendár - pondelok 3. februára: spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - streda 5. februára: spomienka sv. Agáty, panny a mučenice - štvrtok 6. februára: spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Čitať viac »

3. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár - utorok 28. januára: spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - piatok 31. januára: spomienka sv. Jána Boska, kňaza - nedeľa 2. februára: sviatok Obetovania Pána(Hromnice) – môžete si priniesť sviece, ktoré na začiatku rannej sv. omše o 7.00 hod. požehnáme

Čitať viac »

Púť do Svätej zeme

Chcel/a by si v najbližšom čase navštíviť Svätú zem s miestami z Ježišovho života, ako aj s viacerými lokalitami spätými s (nielen) začiatkami karmelitánskeho rádu?

Čitať viac »

Nedeľa Svätej rodiny

Liturgický kalendár - streda 1. januára: slávnosť Panny Márie Bohorodičky - štvrtok 2. januára: spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi - piatok 3. januára: spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš

Čitať viac »

4. adventná nedeľa

Liturgický kalendár - streda 25. decembra: slávnosť Narodenia Pána - štvrtok 26. decembra: sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka - piatok 27. decembra: sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Čitať viac »

37-48 z 105 výsledkov

Kategórie