Bohoslužby 

Prázdny

Uprostred kláštora sa nachádza kaplnka zasvätená Panne Márii Karmelskej a sv. Jozefovi.

Je to miesto, kde môžete zažiť chvíle vnútornej modlitby v tichu alebo sa s nami pomodliť breviár, zúčastniť sa sv. omše, vykonať si sviatosť zmierenia alebo prijať rozličné požehnania osôb či náboženských predmetov.

Po predchádzajúcom dohovore môžete v našej kaplnke prijať karmelitánsky (hnedý) škapuliar v obrade jeho požehnania a vloženia.

 Sväté omše 

pondelok

18:00

utorok

6:30

 

streda

 

18:00

štvrtok

6:30

 

piatok

 

18:00 

sobota

6:30

18:00

nedeľa

7:00

 

 Sviatosť zmierenia 

Sviatosť zmierenia v našom kláštore vysluhujeme:

  • 30 min. pred večernou sv. omšou (t.j. od 17.30 hod.)
  • cez deň po telefonickom alebo osobnom dohovore

Vyspovedať sa u nás môžete aj v Katedrále (dóme) sv. Alžbety v Košiciach:
v stredy, štvrtky, piatky (okrem prázdnin, štátnych a cirkevne prikázaných sviatkov) od 9.00-11.30 hod.

 

 

 Adorácie 

V kaplnke sa každý deň dvakrát modlíme tichú vnútornú modlitbu pred Ježišom prítomným v bohostánku.

Dva krát do mesiaca sa však takto modlíme pri vystavenej Oltárnej sviatosti. Obyčajne to býva v druhý a tretí piatok mesiaca hodinu pred sv. omšou, t. j. od 16.45-17.45 hod.